Biêng Biêng

Biêng Biêng

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Trà chiều cùng mẹ

2,3 pm có được gọi là chiều không nhỉ?
Uh, gọi là chiều rồi, vì là 2,3h rồi nhỉ ^^. Nói chuyện như hâm.

Mẹ pha trà, rồi lại nhâm nhiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...